کد: 122 تاریخ انتشار: 1394/6/28
دردسرهای دندان عقل

مشکلات دندان عقل

در انسان بطور طبیعی 32 دندان وجود دارد. از این تعداد، 12 دندان آسیاب بزرگ ، 8 دندان آسیاب کوچک ، 8 دندان  ثنایا و 4  دندان نیش است.جالب است بدانید که در انسانهای اولیه تعداد دندانها بیشتر از این هم بوده است و با تکامل بشر  و کاهش نیاز او به جویدن غذاهای سخت تعداد دندانها کمتر شده  است. انحراف از مسیر طبیعی در هر دو جهت کاهش یا افزایش تعداد دندانها رخ می دهد بطوری که ممکن است در برخی افراد دندان اضافی و در برخی افراد کمبود تعداد دندان وجود داشته باشد.با توجه به گرایش تکاملی انسان برای کاهش تعداد دندانها وضعیت دندانهای عقل طوری است که دربرخی افراد وضعیت کاملا طبیعی داشته ،دربرخی وضعیت این دندان نیمه نهفته یا نهفته است و در برخی افراد اصلا  چنین دندانی وجود ندارد. دلیل این اتفاقات هم به این تئوری برمی گردد که با کاهش نیاز انسان به جویدن غذاهای سفت و خام اندازه استخوان فکی کاهش پیدا کرده است بنابراین ظرفیت حفظ تمام دندانها در بسیاری از افراد از بین رفته است و از آنجایی که دندان عقل آخرین دندانی است که در سنین 16 تا 25 سالگی در دهان رویش پیدا می کند قسمت عمده ای ازانحرافات و کمبود فضا ها در این دندان رخ می دهد.

  بیماران زیادی به ما مراجعه می کنند و در ارتباط با نهفتگی دندان عقل،خطر کج شدن  سایردندانها به دلیل فشار دندان عقل یا درد در ناحیه یا نگرانی از ایجاد مشکلات فکی پرسش دارند.در مرحله اول روشن شدن این موضوع اهمیت زیادی دارد که اصولا ما به دندانی که هنوز سن رویش آن فرا نرسیده و وضعیت غیر عادی ندارد دندان نهفته نمی گوییم.

 دندان نهفته دندانی است که از زمان رویش آن گذشته و به دلایل متعدد قادر نیست که در ردیف مناسب سایر دندانها قرار گیرد. چنین دندان عقلی ممکن است در بافت نرم یا سخت گیر کرده باشد. مشکلاتی که  دندانهای نهفته عقل می توانند ایجاد کنند عبارت است از التهاب بافت نرم پوشاننده این دندانها که در اغلب موارد درارتباط با دندانهای نیمه رویش یافته اتفاق می افتد،پوسیدگی دندان عقل یا پوسیدگی در ناحیه  مجاور   دندان عقل،خطر صدمه رسیدن به دندان  مجاور.


 در ارتباط با کج شدن سایر دندانها  به دلیل فشار دندان عقل ذکر این نکته ضروری است که ارتباط این دو ارتباط کاملا تایید شده نیست.مسئله اصلی آن است که اگر دندانها تکیه گاه  مناسبی  برای یکدیگر باشند امکان بهم ریختگی کمتری برای آنها وجود دارد.

قسمت عمده ای از مشکلاتی که در ارتباط با دندان عقل رخ می دهد در ارتباط با موقعیت این دندان در انتهای فک است .این مسئله باعث می شود تا دسترسی به این ناحیه برای تمیز کردن آن مشکل شده و تجمع غذا و ایجاد پلاک دندانی در ناحیه تشدید شود .با گیر کردن مواد غذایی در ناحیه و رشد میکروبها عفونت ایجاد می شود و همین مسئله باعث درد شدید و محدودیت باز کردن دهان می شود.از طرفی با ایجاد پلاک دندانی خطر ایجاد پوسیدگی در دندان عقل یا دندان مجاور آن هم به شدت افزایش می یابد.