• ارتودنسی دکتر نریمانی 1||||77||||banner3
  • ارتودنسی دکتر نریمانی 2||||78||||banner3
  • ارتودنسی دکتر نریمانی 3||||79||||banner3
  • ارتودنسی دکتر نریمانی 4||||80||||banner3
  • ارتودنسی دکتر نریمانی 5||||81||||banner3
ارتودنسی چگونه درمان می کند؟
-----------------------------------

-----------------------------------
مراقبت های درمان ارتودنسی
-----------------------------------

-----------------------------------
راهنمای مشکلات اورژانس
-----------------------------------

-----------------------------------
آیا به درمان ارتودنسی نیاز دارم؟
-----------------------------------
-----------------------------------
روش های درمان ارتودنسی
-----------------------------------

-----------------------------------
ارتودنسی نامرئی
-----------------------------------

-----------------------------------
گالری مطب
-----------------------------------

-----------------------------------
مدارک بین المللی
-----------------------------------

ما می خواهیم بیمارانمان احساس خوبی در مطب و خانه داشته باشند. به همین منظور از دستیاران با تجربه استفاده نموده و بر خلاف بسیاری از مطب های ارتودنسی دیگر که در آنها عمده وظایف درمانی را دستیاران انجام داده و متخصص ارتودنسی بر فعالیت آنها نظارت می کند ، در مطب دکتر نریمانی عمده اقدامات درمانی توسط شخص دکتر نریمانی انجام می شود.این نحوه درمان از بروز بسیاری از مشکلات در منزل پیشگیری می نماید.