• ارتودنسی دکتر نریمانی 1||||77||||banner3
  • ارتودنسی دکتر نریمانی 2||||78||||banner3
  • ارتودنسی دکتر نریمانی 3||||79||||banner3
  • ارتودنسی دکتر نریمانی 4||||80||||banner3
  • ارتودنسی دکتر نریمانی 5||||81||||banner3

با توجه به ایمیل ها و تمایل افراد برای کسب اطلاعات در خصوص نیاز به درمان دستگاه متحرک ارتودنسی یا دستگاه ثابت ارتودنسی، تصمیم گرفتیم تا این موضوع را به شکلی علمی تر برای متقاضیان فراهم نماییم.
  شما می توانید با پر کردن فرم زیر و پیوست کردن مدارک درمانی مشاوره اولیه داشته باشید. لطفا پس از تهیه  و اسکن عکس ها و رادیوگرافی ها (OPG,Lat. Ceph)حجم آنها را کم نمایید تا برای ارسال مشکلی نداشته باشید.اگر شرایط شما برای اعلام نظر مناسب باشد اعلام نظر خواهد شد.درصورتیکه نیاز به مدارک تکمیلی باشد این موضوع از طریق ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد.

معاینه دقیق و علمی ارتودنسی نیاز به معاینه حضوری و بررسی وضعیت لبها ،دندانها و رابطه آنها نسبت به یکدیگر در حالت استراحت،تکلم و خنده دارد.

معاینه اولیه مجازی

مشکل اصلی شما ؟
سن شما
سابقه ضربه به سر وصورت
سابقه درمان ارتودنسی
سوال شما یا انتظار شما از درمان ارتودنسی ؟*

ارسال عکس از نمای روبروی دندان ها ،حداکثر 100kb

ارسال عکس از نمای نیمرخ صورت،حجم حداکثر 100kb

ارسال رادیوگرافی OPG ،حجم حداکثر 100kb

ارسال رادیوگرافی نیمرخ،حجم حداکثر 100kb

ایمیل شما*