لینک ها

ارتودنسی چگونه درمان می کند؟
-----------------------------------

-----------------------------------
مراقبت های درمان ارتودنسی
-----------------------------------

-----------------------------------
راهنمای مشکلات اورژانس
-----------------------------------

-----------------------------------
آیا به درمان ارتودنسی نیاز دارم؟
-----------------------------------
-----------------------------------
روش های درمان ارتودنسی
-----------------------------------

-----------------------------------
ارتودنسی نامرئی
-----------------------------------

-----------------------------------
گالری مطب
-----------------------------------

-----------------------------------
مدارک بین المللی
-----------------------------------

مقدمه

ناهنجاری های ارتودنسی به سه گروه عمده  مشکلات استخوانی ،دندانی و بافت نرم تقسیم می شوند.
اولین گروه از این مشکلات به ناهنجاری های استخوانی مربوط می شوند. در این گروه فرم کلی صورت فرد دچار مشکلاتی می شود .نمونه رایج این مشکلات را در کوچک یا بزرگ بودن فک مشاهده می کنیم.مشکلات دندانی آنهایی هستند که در هنگام صحبت کردن یا خندیدن توجه فرد را به خود جلب می کنند.عمده این مشکلات مرتبط با کجی دندان ها هستند.مشکلات بافت نرم  مشکلاتی هستندکه بافت های نرمی مثل لب،عضله یا بافت های لثه ای را درگیر می کنند.
در زیر نمای کلی از مشکلا ت ارتودنسی نمایش داده شده اند که شما با مقایسه این مشکلات با دندان های خود قادر به بررسی نیاز به درمان ارتودنسی خواهید بود.هر کدام از مشکلات می توانند توسط یک یا چند عامل فوق ایجاد شده باشند که با معاینه حضوری بیمار وبررسی مدارک تکمیلی توسط متخصص ارتودنسی قابل تشخیص هستند.

ناهنجاری های رایج ارتودنسی