مقاله

کد: 114 تاریخ انتشار: 1394/6/16
ارتودنسی، افزایش کیفیت زندگی

ارتودنسی ، افزایش کیفیت زندگی

تمام تلاش ما در دوران زندگی  برای بهبود کیفیت زندگی است.بخشی از این اقدامات مربوط به سلامت جسم و روح است.ارتودنسی یکی از این اقدامات است که علاوه بر افزایش کارایی  وسلامت دندانی تاثیراتی بر سلامت کلی و سلامت روانی فرد دارد.بنابراین  نقش مهمی در ارتقا کیفیت زندگی دارد. به همین منظور است که شعار اصلی کنگره امسال انجمن ارتودنتیست های ایران "ارتودنسی،بهبود کیفیت زندگی " انتخاب شده تا زمینه بحث و بررسی این موضوع در بین متخصصان  وعلاقه مندان این رشته در اواخر اردیبهشت امسال در مشهد فراهم شود.

همانطور که  دیده ایم و مرسوم بوده عمده  مراجعان درمانهای ارتودنسی افراد با سن 10 تا 18 سال  هستند.همه ما دوران راهنمایی و دبیرستان را بخاطر داریم.بنظر برخی این دوره همانند دوره های دیگر زندگی ،بخشی از زندگی ما بوده و گذشته است.از نظر برخی هم این دوران ،با توجه به تغییرات جسمی و روحی فرصتی بوده تا  یک شی یا یک مکان یا رفتاری وسیله شکنجه یا استهزاء قرار گیرد. طبیعی است که دراین ماجرا گروهی غالب و گروهی مغلوب می شوند. با  آگاه شدن جامعه، والدین  نقش ویژه و حمایتی خود را از  فرزندشان دریغ نمی کنند. و همین زمینه ای است تا از استفاده از هر فرصتی برای افزایش  بهبود کیفیت زندگی فرزندشان  دریغ نکنند. با توجه به ارزش یک لبخند خوب در تامین  سلامت روحی و اعتماد به نفس بالا همه سعی می کنند لبخند خوبی برای فرزندان شان فراهم کنند.از طرفی با توجه به حساس بودن فرزندان ،ممکن است، مقاومت هایی در جهت درمان این کودکان  و نوجوانان وجود داشته باشد.مقاومت ها در برخی از موارد مربوط به نافرمانی و پرخاشگریهای وابسته به سن بوده و برخی مربوط به ظاهر وسایل درمانی است.در مواردی که مقاومت به درمان به دلیل نافرمانی مطرح است توضیح و توجیه کامل مشکل  توسط متخصص ارتودنسی و ارایه راه حل های متعدد برای داشتن حق انتخاب معمولا مفید واقع می شود.بدیهی است با توجه به ماهیت درمانهای ارتودنسی امکان درمان ارتودنسی موفق برای کسانی که تمایل جدی برای درمان نداشته باشند بسیار کمتر است.بنابراین درمواردی که انگیزه درونی برای رفع این مشکل وجود ندارد بایستی راهی برای ایجاد این انگیزه فراهم نمود درغیر اینصورت بهتر است درمان به زمان بهتری موکول شود.


 ظاهر وسایل ارتودنسی در اغلب بیماران  درسنین قبل از بلوغ  نه تنها بد نیست بلکه دوست داشتنی نیز هست. به همین دلیل است که این افراد برعکس سایر درمانهای دندانپزشکی با  اشتیاق به مطب ارتودنسی مراجعه می کنند. بااین حال  در تعدادی از این افراد مقاومت هایی برای استفاده از برخی وسایل وجود دارد.مقاومت در برخی از موارد مربوط به  ظاهروسایلی است که برای درمان این افراد استفاده می شود که در انواع رایج وسایلی هستند که به رنگ فلز بوده در داخل یا خارج از دهان استفاده می شود. اگر فرزند شما دراستفاده از براکتهای استیل یا  وسایل خارج دهانی مشکل داشته باشد راهی برای تغییر این روش و استفاده از وسایل همرنگ دندان یا وسایل نامریی وجود دارد. برای بررسی این روشها با متخصص ارتودنسی مشورت کنید.