• ارتودنسی دکتر نریمانی 1||||77||||banner3
  • ارتودنسی دکتر نریمانی 2||||78||||banner3
  • ارتودنسی دکتر نریمانی 3||||79||||banner3
  • ارتودنسی دکتر نریمانی 4||||80||||banner3
  • ارتودنسی دکتر نریمانی 5||||81||||banner3

  لینک ها

  ارتودنسی چگونه درمان می کند؟
  -----------------------------------

  -----------------------------------
  مراقبت های درمان ارتودنسی
  -----------------------------------

  -----------------------------------
  راهنمای مشکلات اورژانس
  -----------------------------------

  -----------------------------------
  آیا به درمان ارتودنسی نیاز دارم؟
  -----------------------------------
  -----------------------------------
  روش های درمان ارتودنسی
  -----------------------------------

  -----------------------------------
  ارتودنسی نامرئی
  -----------------------------------

  -----------------------------------
  گالری مطب
  -----------------------------------

  -----------------------------------
  مدارک بین المللی
  -----------------------------------

  تحقیق زیر برای ارزیابی میزان اطلاعات عمومی افراد جامعه در مراجعه به افراد درمان کننده در مرکز تحقیقات دندانپزشکی انجام می شود.خواهشمند است پس از انتخاب گزینه موردنظر بر روی ارسال کلیک نمایید.

  نظرسنجی تحقیقاتی

  سن
  جنس
  تحصیلات
  ایمیل شما*

  برای درمان ارتودنسی به چه شخصی مراجعه می کنید؟
  تحقیق2

  تحقیق زیر به منظور بررسی میزان آگاهی افراد جامعه از ارتباط صحیح دندان ها با لب ها طراحی شده است.لطفا پس از بررسی عکس های زیر ،گزینه ای را که به نظر شما درآن بهترین ارتباط بین لب و دندان ها برقرار است را انتخاب نموده و پس از تکمیل فرم بر روی ارسال کلیک نمایید.


  lip research

  سن شما
  جنس شما
  تحصیلات شما
  انتخاب شما
  ایمیل شما*