• ارتودنسی دکتر نریمانی10||||106||||first page banner
  • با این سه پیشنهاد سال جدید را سالم زندگی کنید||||145||||first page banner

کد: 189 تاریخ انتشار: 1395/1/28
خوردن تنقلاتی مثل تخمه  در مقایسه با خوردن غذا باعث ترشح بزاق کمتری در محیط دهان می شود. به همین دلیل در پایان خوردن این تنقلات خشکی دهان و احساس تشنگی بوجود می آید.

 نتیجه آن باقی ماندن ذرات غذایی بیشتر در بین دندان ها خواهد بود که این ذرات غذا، مواد مورد نیاز باکتری ها برای تولید اسید را فراهم می نمایند.برای پیشگیری از ایجاد صدمات دندانی بهتر است فاصله استفاده از تنقلات افزایش داده شود و از تنقلات با شیرینی یا شوری کمتر استفاده شود و بجای آن از تنقلات میوه ای استفاده شود.