مقاله

کد: 117 تاریخ انتشار: 1394/6/21
بهترین زمان تشخیص درمان ارتودنسی

بهترین زمان تشخیص درمان ارتودنسی

هرچند متخصص ارتودنسي قادر است وضعيت دندانها وفرم لبخند را در هر سني بهتر كند وليكن در دوره اي از زندگي اين كار راحت تر انجام مي شود ، شروع درمان در اين مرحله بهترين نتيجه را با حداقل زمان وهزينه دربر دارد .

پيشنهاد انجمن ارتودنسي ایران و آمريكا اين است كه اولين ارزيابي ارتودنسي بايد با مشاهده اولين مشكل ارتودنسي صورت گيرد كه اين معاينه نبايد ديرتر از 7 سالگي انجام شود . ممكن  است شروع درمان ارتودنسي ضروري نباشد اما معاينه دقيق در تعيين بهترين زمان شروع درمان كمك مي نمايد.

معاينه زود هنگام باعث تشخيص بموقع مشكلات شده وفرصت زيادي براي درمان مؤثر تر فراهم مي كند .مداخله ماهرانه در الگوي رشد  بيمار مي تواند باعث هدايت رشدوتكامل شده واز بروزمشكلات شديد تر در اين دوره جلوگيري مي كند . زماني  كه مداخله ارتودنسي  ضروري نباشد متخصص ارتودنسي مي تواند رشد وتكامل را با دقت كنترل نموده ودرمان را در زمان ايده آل شروع كند .

در سن 7 سالگي ، اولين دندان آسياب بزرگ در محيط دهان ظاهر مي شود كه نقش مهمي در جويدن وتثبيت الگوي جفت شدن دندانها دارد .در اين هنگام متخصص ارتودنسی قادر است رابطه طرفي وجلو عقب وعمودي دندانها و فكين را ارزيابي كند. همچنين وجود دندانهاي پيشين دراين سن مي تواند جدا بودن دندانها و فك ، جلو بودن دندانها ، بسته بودن دندانها ،زياده از حد ديده شدن لثه ها ، مشكلات رويشي ، خطر صد مه  به دندانها ،وجود عادات مخربو... را نشان دهد . با انجام معاینه اولیه توسط متخصص ارتودنسی نیاز های آتی کودک مشخص شده و بدین ترتیب شانس داشتن لبخند زيبا را افزايش مي دهد.

2. حفظ يا متقارن كردن فرم صورت  با متأثر نمودن رشد فك

برخي از مزاياي درمانهاي پيشگيري كننده عبارتند از :

1. بوجود آوردن فضا براي دندانها ي در حال رويشی كه داراي كمبود فضا هستند .

3. كاهش خطر آسيب به دندانهاي جلو آمده

4. حفظ فضا براي دندان رويش نيافته

5.  كاهش شانس خارج كردن دندانهاي دائمي در دوره درماني ارتودنسي ثابت

6. كاهش مدت زمان فعال درمان ارتودنسي در درمان کاملa

7.  امكان اصلاح مشكلات فكي كه با رشد مرتبط هستند

ارتودنسي فقط براي زيبايي وزيبا نمودن لبخند نمي باشد . درمان ارتودنسي رابطه بد دندانها را كه بدليل قرار گيري بد دندانها  وفكين ايجادمي شود بهبود مي بخشد . ناهنجاري روي لبخند ، جويدن،  تميز كردن دندانها ويا احساستان در مورد لبخندتان تأثير مي گذارد . اگر در مورد هر یک از این موارد مشکلی دارید با متخصص ارتودنسی مشاوره نمایید. دندانهاي كج شده مشكلات بسياري را در مسواك ونخ زدن دندانها ايجاد مي كنند كه مي تواند منجر به ايجاد پوسيدگي دندان ويا بيماريهاي لثه اي گردد. دندانهاي جلوآمده مستعد ضربه خوردن ودر نتيجه شكستگي ، صدمه به عصب وحتي بيرون افتادن دندانها  هستند . اشكالات بعد عمودي نيز مي تواند باعث جلو آمدن زبان درهنگام بلع ، اختلالات تكلمی  یا صدمات وارده بر بافتهای نگهدارنده دندان شوند.